Lời nguyện của Mahatma Gandhi

Lạy Chúa, xin giúp con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh, và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng.
Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.
Và nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.
Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu nơi con.
Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con.

Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của mọi sự việc.
Xin đừng để con kết án đối phương phản bội chỉ vì họ không chia sẻ quan điểm của con.
Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình,
Xin dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác.
Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại.
Nhưng hãy dạy cho con nhớ rằng: thất bại là thử thách dẫn đến thành công.

Xin hãy dạy cho con biết rằng: lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh.
Và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.
Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy ban cho con lòng trông cậy.
Và nếu Chúa không ban cho con thành công, xin ban cho con ý chí mạnh mẽ thắng vượt thất bại.

Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe, xin hãy cho con ân sủng Đức Tin.
Nếu con có làm ai tổn thương, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.
Và nếu có ai làm con tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.

Lạy Chúa, nếu con có quên Ngài, thì lạy Ngài, xin đừng quên con ! Amen !

Sưu tầm từ internet
Nguồn: http://thanhcavietnam.net

Trả lời