Lời ca và tiếng đàn yêu thương

Lời ca và tiếng đàn yêu thương

TGPSG — Gia đình tôi chỉ thờ Ông Bà. Năm 25 tuổi, tôi tự đến xin theo đạo Chúa, được học giáo lý và được rửa tội. Sau đó tôi vào ca đoàn mà nàng là tay đàn piano.

Một cô bạn của nàng, nhờ nàng giới thiệu cô ấy làm quen với tôi. Cô này ngoại đạo, tính tình sốc nổi, chủ động tấn công tôi rất dữ. Tôi muốn từ chối, nên xin nàng giả vờ làm người yêu của tôi. Cô bạn rút lui. Nhưng giả lại thành thật, tôi và nàng cùng nhau nhận Bí tích Hôn Phối.

Hiện nay, hai con của chúng tôi đã lập gia đình. Tôi vẫn là ca viên và nàng vẫn đàn piano trong cùng một ca đoàn. Tôi mong cuộc đời của chúng tôi cứ mãi là lời ca và tiếng đàn quyện vào nhau, bay lên trước Tôn nhan Chúa.

Lê Văn Thể (TGPSG)

Trả lời