Gởi Em, Người Nữ Của Chúa

Ngày hôm nay, đặc biệt lắm Em nhỉ?
Mà người đời quên suy nghĩ về Em
Về những người luôn phục vụ ngày đêm
Đem yêu thương cho đời thêm nhựa sống.

Viết cho Em những cuộc đời đang sống
Sống quên mình cống hiến cho trần gian
Sống tương giao với tình Chúa đầy tràn
Sống thầm lặng không một lời than thở

Ngày hôm nay, Tôi sẽ không bỏ lỡ:
Lời cảm ơn oà vỡ tận đáy lòng
Gởi đến Em những người trong hội dòng
Cả một đời sống hiệp thông cầu nguyện

Em hôm nay là trọng tâm câu chuyện
Là nhân vật cần xuất hiện, tôn vinh
Vì Em sống và đã sống hết mình
Mối tình Chúa tình đời, ôi! rất đẹp

Em người nữ một chiến binh gang thép
Từ bỏ mình chọn lối hẹp dấn thân
Người nữ Chúa đẹp nhất cõi dương trần
Nên…Tôi chẳng ngại ngần câu khen ngợi

8/3 hằng năm Tôi vẫn đợi
Trao cho Em hoa thơm với lòng thành
Cảm ơn Em người phụ nữ đã dành
Trọn cuộc đời trở thành người yêu Chúa

Sưu tầm

Trả lời