Gởi Anh: “Chân Phước Thời Hiện Đại”

Mười tháng mười, ngày đáng nhớ biết bao

Em mừng kính “Chân phước thời hiện đại”

Anh là ai mà bao người thời đại

Mộ mến, yêu thương, muốn nên thánh bây giờ?

 

Carlo Acutis, chân phước nhỏ

Vị thiếu niên người Ý, tuổi mười lăm

Đã nên thánh bằng con đường chiêm ngắm

Bằng lòng say yêu Thánh Thể nhiệm mầu.

 

Carlo Acutis, anh có biết?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về anh

Trong tông huấn “Chúa Kitô Đang Sống”

Em vui mừng thuật lại cho anh nghe:

 

Anh thật trẻ, giỏi về kỹ thuật số

Là Đấng đáng kính cho lớp trẻ noi theo

(x. Tông huấn Christus Vivit, số 104)

Carlo Acutis, anh thật khéo

Dùng truyền thông để truyền đạt Tin Mừng.

(x. Tông huấn Christus Vivit, số 105)

 

Carlo, anh đã không sập bẫy

Vì anh sống như “bản gốc” Chúa ban

(x. Tông huấn Christus Vivit, số 106)

Đức Giáo Hoàng, ngài khen anh nhiều đấy

“Người truyền thông trẻ tuổi”, khâm phục anh!

 

Là người trẻ thánh thiện thời hiện đại

Anh nên thánh trong dáng vóc học trò

Trong áo phông, quần bò, balô nhỏ

Anh hùng tin học sáng giá, lưu danh!

 

Ở trời cao, luôn chuyển cầu anh nhé!

Cho chúng em – người trẻ của hôm nay

Biết như anh là “người trẻ thánh thiện”

Mến yêu Chúa, tập sống thánh giữa đời.

 

Biết tận dụng truyền thông thời hiện đại

Đem bình an, đem thiện mỹ cho đời

Theo gương anh, ngày ngày em cố gắng

Ước một ngày, được nên thánh như anh.

Hoa Xuân

Trả lời