Chúa Nhật X Thường Niên Năm B

Suy Niêm:

Thánh Ý Chúa

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay có nhiều điểm nổi bật để chúng ta suy niệm. Nhưng điều đánh động nơi mình nhất chính là câu nói cuối cùng của Đức Giêsu nói với đám đông: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Lời này, phải chăng Đức Giêsu đang khéo léo để chối bỏ liên hệ máu mủ tình thân trong gia đình, nhất là đối với Mẹ Maria và anh em của Ngài?

Thực ra, Đức Giê-su không có ý đó. Ngài là người coi trọng tình thân gia đình, tình quê hương, bằng chứng là khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, sau khi đã nổi danh khắp vùng, Đức Giêsu vẫn quay trở về làng quê Nadaret, là nơi sinh trưởng của mình để rao giảng và làm phép lạ cứu giúp người dân trong làng. Vậy, do đâu mà Đức Giêsu lại nói lên những lời gây khó hiểu như thế?

Như người xưa thường nói: “một người làm quan, cả họ được nhờ” hay “thấy sang bắt quàng làm họ”, để nói lên ý nghĩa khi có liên hệ với một người có thế giá thì thật là ích lợi cho bản thân. Qua hình ảnh Mẹ Maria và anh em đến tìm gặp Đức Giê-su, Ngài cho người Do Thái thời bấy giời và cả chúng ta hiểu rằng tương quan tình thân gia đình là cần, nhưng trên hết, Ngài muốn chúng ta phải trở nên là “người nhà của Thiên Chúa”.

Quả thật, để chúng ta trở thành người nhà của Thiên Chúa, ta phải sống theo Lời Đức Giêsu dạy, đó là “Thi hành thánh ý của Thiên Chúa”. Có lẽ chúng ta nói thì rất dễ nhưng để thực hành thánh ý của Thiên Chúa xem ra không hề đơn giản. Vì như trong thư gởi tín hữu Do Thái đã nói: “Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”. (Dt 5, 8-9).

Thật vậy, chính Đức Giê-su cũng phải trải qua điều ấy, bên cạnh đó, còn có những mẫu gương trong Kinh Thánh thực thi thánh ý Chúa để trở thành những “người nhà” của Thiên Chúa, đó là:

  • Ông Abraham, người đã bỏ quê hương, bà con thân thuộc ra đi, chịu thử thách phải sát tế đứa con trai duy nhất làm lễ tế.
  • Đức Maria đã suýt bị ném đá khi mang thai theo một cách “mầu nhiệm” và trong suốt đời Mẹ luôn là những chuỗi ngày “ghi nhớ và suy niệm” trong lòng.
  • Cha thánh Giuse đã từ bỏ ý định, dự kiến cho tương lai hạnh phúc gia đình của mình, nhưng bỏ ý riêng để đón nhận và thi hành tất cả những lệnh truyền của Thiên Chúa, dù chỉ là những giấc mơ. Và còn nhiều mẫu gương khác về việc thực thi thánh ý Thiên Chúa trong xã hội hôm nay.

Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện, thế nên Ngài cũng đòi hỏi những ai muốn nên nghĩa thiết với Ngài thì phải thực hiện điều Chúa muốn, và không gì khác hơn chính là thi hành thánh ý của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su, thánh ý Thiên Chúa trong đời sống chúng con luôn là một “mầu nhiệm”, một “dấu chấm hỏi” mà chúng con chỉ có thể tìm được đáp án khi dám can đảm từ bỏ ý riêng của bản thân mà tuân phục và thi hành theo thánh ý Ngài. Xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con an vui phó thác, xin thêm đức cậy để chúng con can đảm lên đường và xin thêm đức mến để chúng con vui vẻ hiến thân. Và xin cho trái tim chúng con, tâm hồn chúng con có đủ nhạy bén để lắng nghe lời Chúa. Amen.

Bảo Bảo

Trả lời