Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B

Suy Niệm 1:

Cường Độ Tình Yêu

Tình yêu, niềm tin và ánh sáng, là những từ được nhấn mạnh trong Tin Mừng hôm nay mà thánh Gioan khơi dậy nơi chúng ta. Tuy nhiên, điều ngài nhấn mạnh hơn chính là “Cường độ tình yêu của Thiên Chúa” dành cho mỗi chúng ta, một tình yêu mạnh hơn sự chết như thánh nhân diễn tả “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Thật vậy, nơi tình yêu này, Thiên Chúa đã hiến tặng nhưng không cho nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô.

Quả vậy, để có thể đón nhận và lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa, Đức Giê-su mời gọi ta hãy tin vào Người: tin vào mầu nhiệm Nhập thể làm người như ta, ngoại trừ tội lỗi, và tin vào tình yêu cứu chuộc của Đức Giê-su nơi đỉnh đồi Can-vê và ngày thứ ba Người sống lại. Sự xác tín này không còn là một niềm tin mơ hồ hay một lý thuyết sáo rỗng, nhưng chúng ta phải thực hiện bằng hành động cụ thể là sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, vượt ra khỏi bóng tối sự dữ, vì như lời Đức Giê-su nói: kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Như vậy, trong đời sống người Ki-tô hữu, một khi chúng ta quyết chọn sống theo tinh thần Phúc Âm, bước theo Đức Giê-su, ắt hẳn cuộc đời ta sẽ không thiếu những giằng co: giữa ánh sáng và bóng tối, giữa công chính và bất chính, giữa sự dữ và sự lành, nhất là chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều cạm bẫy. Quả thật, ranh giới của những điều đó rất mong manh, đôi lúc khiến chúng ta dễ sai lầm. Thế nên, Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta hãy quay về với tình yêu của Đức Giê-su và đón nhận ánh sáng chân thật từ Người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể dám tin, dám sống và chết cho tình yêu như Đức Giê-su đã chết và sống lại vì yêu chúng ta.

Từ đó, chúng ta cảm nhận rằng, tình yêu Thiên Chúa là thật và sẵn sàng chờ đợi ta. Tuy nhiên, do phận người yếu đuối, đôi khi chúng ta chưa đủ mạnh mẽ trong khi đáp trả lại tình yêu của Người. Thế nên, sự đáp trả tình yêu và chọn lựa sống vì tình yêu nơi ta còn khập khiễng, thiếu quyết tâm và trung thành với Người. Khi vui, ta mau mắn đáp trả và sống trung tín; còn khi gặp thử thách gian nan, ta lại tháo lui, chần chừ. Thậm chí đôi lúc, thay vì chọn đi trong ánh sáng theo đường lối Thiên Chúa, ta lại chọn đi vào bóng tối của tự do cá nhân và bất tuân lệnh với Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ khi chúng ta trở lại tháp nhập vào tình yêu của Đức Giê-su, và để cho sức mạnh tình yêu của Người thúc bách nơi ta, khi đó chúng ta mới có thể cùng Người hiến trao tình yêu cho anh chị em mình trong lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giê-su tình yêu, xin thứ tha cho chúng con mỗi khi chúng con quên lãng ân tình của Chúa dành cho chúng con, vì chúng con chưa dám chân nhận Chúa là ánh sáng thật, nên chạy theo bóng tối mà làm nghịch lại ý Chúa. Xin cho chúng con biết kín múc tình yêu từ nơi Chúa, hầu chúng con dám sống cho tình yêu như Chúa đã dạy chúng con. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy niệm 2:

 Biểu Tượng Của Tình Thương Chúa

Qua cuộc trò chuyện với ông Nicôđêmô, Đức Giêsu đã mặc khải cho ông về tình thương cứu độ của Thiên Chúa “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Điều này cũng gợi lại cho chúng ta tình thương của Người. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê đúc một con rắn đồng, treo lên cây trong hoang địa, để những ai bị rắn cắn nhìn lên rắn ấy thì sẽ được cứu, đó là biểu tượng của sự chữa lành. Còn trong thời Tân Ước, hình ảnh Đức Giêsu chịu chết treo trên thập giá, không còn là biểu tượng mà Người chính là thần dược chữa lành chúng ta nơi thể xác và tâm hồn.

Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta bắt gặp từ “được cứu”. Chỉ có Chúa mới là Đấng cứu chúng ta. Và thánh Gioan còn cho ta nhận ra Chúa Giêsu bị “treo lên” trên thập giá là hình bóng con rắn đồng xưa. Ai hướng nhìn lên Đấng ấy sẽ được sống, vì Ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ ngang qua cái chết và phục sinh của Đức Giê-su.

Nơi tình yêu đó, chúng ta cảm nhận được rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi ta. Đó là sự xác tín chắc chắn của Giáo hội: “chúng ta được cứu bởi Chúa Giêsu, Đấng đã hiến Mình và đổ máu trên thập giá”. Thật vậy, thập giá là nguồn ơn cứu rỗi của nhân loại và cho cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, ta lại không nhìn nhận Người để rồi đi tìm những gì không mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta.

Do đó, trong mùa chay này và trong suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá của Chúa Kitô. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Người, Chúa Giêsu Kitô đưa chúng ta tới Ánh Sáng đích thực. Vì vậy, chúng ta hãy ngước mắt lên, nâng tâm hồn lên và hãy tận dụng những ngày cuối cùng của mùa chay để mở rộng đôi mắt tâm hồn nhìn ra Sự Thật và tái sinh trong Ánh Sáng Sự Sống.

Lạy Thánh Thần của Thiên Chúa, xin hướng dẫn chúng con đến với Đấng “đã được nâng lên khỏi mặt đất”. Xin đổ vào tâm hồn chúng con tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần, hầu chúng con được đổi mới và cùng với Đức Giê-su được sống lại. Amen.

Fiat     

Trả lời