Chỉ Là Một Lời Nói

Chỉ là một lời nói

Sao không thể nhẹ nhàng

Để tâm được bình an

Để người nghe hạnh phúc?

 

Nóng giận chi một phút

Rồi hối hận một đời

Nỗi buồn có thể vơi

Nhưng lời nào lấy được?

 

Uốn lưỡi bảy lần trước

Hãy nói một lời sau

Chim khôn: tiếng thanh, cao

Người ngọt ngào dễ mến

 

Đông qua, xuân lại đến

Chúc nhau vạn sự an

Lời nói đẹp là vàng

Trao nhau ngày năm mới!

Bảo Bảo

Trả lời