Chị em Mến Thánh Giá Cái Mơn tham dự khóa Thường Huấn Liên dòng Mến Thánh Giá lần thứ 33

Hôm nay, ngày 07.08.2023, một số chị em đại diện trong Ban Điều Hành Hội dòng, Ban Huấn Luyện và quý Chị Phụ trách cộng đoàn tham dự khóa Bồi Dưỡng Liên Dòng Mến Thánh Giá lần thứ 33, được tổ chức tại Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, từ ngày 07-11.08.2023.

Tham dự Khóa Thường Huấn lần này có sự hiện diện của 30 Hội dòng Mến Thánh Giá trong và ngoài nước, trong đó có quý Chị Dòng Mến Thánh Giá Thái Lan, Lào, Campuchia và Los Angeles với chủ đề: “Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Củng Cố Tinh Thần Hiệp Thông Theo Tinh Thần Đức Cha Pierre Lambert De La  Motte”.

Tinh thần của ngày tham dự đầu tiên thật ấm cúng với Thánh Lễ Khai mạc do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ sự.

Nguyện xin Chúa cho khóa Thường Huấn được tốt đẹp. Chúc cho quý Chị em tham dự Khóa Thường Huấn – những Ái nữ của Đức Cha Lambert được đầy Thánh Thần, hăng say dấn thân trên con đường say mến Thánh Giá theo gương Đấng Sáng Lập.

Ban VH – TT MếnThánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Trả lời