Bài 52: Kinh Lạy Cha

BÀI 52: KINH LẠY CHA

 1. LỜI CHÚA
  “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời …”(Mt 6,9).
 2. GHI NHỚ
  1. H. Kinh Lạy Cha có quan trọng không?

  T. Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh Chúa dạy và là lời kinh của Hội Thánh.2. H. Kinh Lạy Cha gồm mấy phần chính?

  T. Kinh Lạy Cha gồm ba phần chính:
  -Một là hướng ta lên Thiên Chúa là Cha và là chủ trời đất.
  -Hai là lời tôn vinh Thiên Chúa.
  -Ba là lời nguyện xin cho những nhu cầu con người.3. Kinh Lạy Cha có mấy lời nguyện xin?

  T. Kinh Lạy Cha có 7 lời nguyện xin gồm:
  – Ba lời nguyện tôn vinh: Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha.
  – Và bốn lời nguyện xin nhu cầu hàng ngày của con người: xin lương thực, xin tha nợ, khỏi sa ngã và khỏi sự dữ.4. H. “Amen” có nghĩa là gì?

  T. “Amen” thường dùng để kết thúc các lời cầu nguyện hoặc lời tuyên xưng đức tin, nên có hai nghĩa này là: “Quả thật” và “Ước gì được như vậy”.5. H. Ta phải đọc kinh Lạy Cha với tâm tình nào?

  T. Ta phải kết hợp với Chúa Giêsu, dâng lời kinh nầy lên Chúa Cha, trong tâm tình người con thảo hiếu, và làm cho cuộc sống ta hoà nhập theo lời Kinh Chúa dạy.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng kết hợp với Chúa Giêsu khi đọc kinh Lạy Cha.

 1. CẦU NGUYỆN
  Xin cho mọi người ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, để đọc cách ý thức và sốt sắng hơn.

Trả lời