Bài 41: Điều Răn Thứ Hai

BÀI 41. Điều răn thứ 2
TÔN KÍNH DANH CHÚA

 1. LỜI CHÚA
  “Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, mà làm điều bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ kêu tên Người mà làm điều bất xứng” (Xh 20,7).
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ hai dạy ta sự gì?

  T. Điều răn thứ hai dạy ta bổn phận tôn kính tên Chúa, vì “Danh Người là Thánh”.2. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai?

  T. Có những tội này là : kêu tên Chúa cách bất xứng, không giữ điều thề hứa nhân danh Chúa, nói phạm đến Chúa và Hội thánh, thề gian, lỗi lời khấn.3. H. Khi nào ta được lấy danh Chúa mà thề?

  T. Khi có việc hệ trọng hoặc do bề trên đòi buộc, ta mới được lấy tên Chúa mà thề, lúc đó ta buộc phải giữ đúng lời thề.4. H. Khấn là gì?
  T. Khấn là tự nguyện cam kết hiến thân cho Thiên Chúa, hoặc là hứa với Chúa sẽ làm một việc lành.

  5. H. Để tôn vinh Danh Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì?
  T. Ta nên làm dấu Thánh giá khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh nguyện cũng như mọi việc làm.

III. THỰC HÀNH
Em không kêu Danh Chúa cách bất kính.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Thiên Chúa là Đấng Thánh, Chúa đã dạy chúng con phải tôn kính Danh Chúa. Xin giúp chúng con sống thánh thiện để mọi người nhìn thấy việc lành nơi chúng con mà ngợi khen Thánh Danh Chúa.

Trả lời