Bài 34: Sáu Điều Răn Hội Thánh

 

  1. GHI NHỚ.
  2. Sáu điều răn Hội thánh dạy ta những gì ?
  3. Sáu điều răn Hội thánh dạy ta : – Dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật và lễ buộc, – Xưng tội hằng năm và Rước lễ trong Mùa Phục Sinh, – Ăn chay, kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.
  4. KINH THÁNH.

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ ” dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho anh em ” (Mt 28, 19-20).

  1. GIẢI THÍCH.

 Căn cứ vào chức năng giảng dạy mà Chúa Giêsu trao cho, Hội thánh đã ban hành 6 điều luật để giải thích và giúp ta thực thi 10 điều răn của Chúa. Điều răn thứ 1 và 2: dạy thánh hoá ngày Chúa nhật : Điều răn thứ 3 của Chúa chỉ nói trống là “giữ ngày Chúa nhật”. Để người tín hữu biết phải làm gì để giữ trọn luật đó, Hội thánh qui định là phải đi dự lễ và nghỉ việc xác. Các ngày lễ lớn trong năm đều rơi vào Chúa nhật, trừ lễ Giáng sinh (lễ buộc) là mừng đúng ngay ngày 25 tháng 12 mỗi năm, ngày đó có thể rơi vào ngày thường. Việc dự lễ ngày Chúa nhật là bắt buộc. Còn làm việc xác thì Hội thánh thường uyển chuyển, nhất là đối với những người thiếu thốn túng nghèo. Điều răn thứ 3 và 4 : dạy ta Xưng tội trong một năm và rước Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục sinh :
Người tín hữu sốt sắng thì siêng năng Xưng tội Rước lễ thường xuyên. Tuy nhiên, để thúc đẩy những người khô khan trễ nải, Hội thánh ra luật truyền họ phải Xưng tội mỗi năm ít là một lần và Rước lễ trong mùa phục sinh. Mùa Phục sinh bắt đầu từ thứ tư lễ Tro cho đến hết lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai cố tình bỏ thì phạm luật Hội thánh, mắc tội nặng. Điều răn thứ 5 và 6 : Giữ chay, kiêng thịt : Để noi gương Đức Giê-su ăn chay 40 đêm ngày và để giúp người tín hữu hãm mình đền tội, Hội thánh ra luật Ăn chay (hiện nay chỉ ăn chay mỗi năm hai lần vào thứ tư lễ Tro và thứ Sáu tuần thánh ). Ăn chay theo thể thức đạo Công giáo là: sáng và tối không ăn gì hay chỉ ăn chút ít thôi, trưa thì ăn no. Tuổi Ăn chay là từ 18 đến 60 . Kiêng thịt cũng là cách hãm mình đền tội. Luật chung Hội thánh buộc kiêng thịt các ngày thứ sáu trong tuần. Nếu vì lý do chính đáng như phải tiếp khách, đi ăn giỗ, ăn cưới … thì có thể ăn thịt, nhưng sau đó cần làm việc lành nào khác thay thế, như đọc kinh thêm hay làm phước bố thí.

  1. THỰC HÀNH. Quyết tâm không bao giờ bỏ lễ Chúa nhật.
  2. CẦU NGUYỆN. Lạy Chúa, xin gìn giữ Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và hàng linh mục, cùng toàn thể dân Chúa. Xin Chúa ban cho Hội thánh sự hiệp nhất và bình an. Amen.

Trả lời