Bài 33: Điều Răn Thứ VIII, Chớ Làm Chứng Dối  

  1. GHI NHỚ.
  2. Điều răn thứ tám dạy ta những gì ?
  3. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, tôn trọng sự thật, và danh dự của người khác.
  4. THÁNH KINH. “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác qui” (Mt 5, 37 )
  5. GIẢI THÍCH. Tại sao ta phải sống thành thật ? Vì Thiên Chúa là Đấng chân thật, ta con là con Chúa cũng phải sống như thế. Vì sự thật làm tăng giá trị và uy tín con người. Vì sự thật rất cần cho đời sống chung huynh đệ. Phải tôn trọng Danh dự con người, vì danh dự ví như mạng sống. Mất danh dự có nghĩa là bị người ta khinh chê, coi rẻ, không còn tín nhiệm và không ai dám cộng tác làm ăn nữa. Như thế thì sống cũng như chết rồi còn gì ! Quyền lợi tinh thần và cả vật chất sẽ bị tổn hại to lớn. Bởi đó, loại tội xúc phạm danh dự thường rất nặng. Ngoài việc sám hối xưng tội, còn phải đền trả tiếng tốt. Nếu gây thiệt hại vật chất nữa thì phải bồi thường đầy đủ mới được khỏi tội. Để tôn trọng sự thật, không bao giờ chúng ta được ăn gian nói dối, dù để chữa mình hay bênh vực người khác. Ăn gian nói dối có những hình thức như : nói hành, nói xấu, nói dối, vu khống, cáo gian, làm chứng gian, bội thề, khen khi người khác làm điều xấu hay từ chối làm chứng cho sự thật. Nói hành nói xấu:là tật xấu mà đa số ta thường phạm, khi tỏ ra cho người khác biết những lỗi lầm, tật xấu của người khác (còn kín hay công khai), làm tổn hại uy tín của họ, khi không có lý do chính đáng. Nói dối :là nói sai sự thật với ý định đánh lừa người khác. Tội này nặng nhẹ tuỳ mức độ nói sai sự thật, tùy hoàn cảnh gây ra thiệt hại nhiều hay ít. Ngoài ra, ta cũng không được phép tiết lộ bí mật riêng tư của người khác, trừ khi vì lợi ích chung bắt buộc. Tuy nhiên, cha giải tội thì tuyệt đối giữ kín bí mật của Toà giải tội. Muốn không vi phạm điều răn này, tốt nhất ta luôn ” nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt” cho mọi người.
  6. THỰC HÀNH. Tập luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người.
  7. CẦU NGUYỆN. Lạy Chúa, xin giúp con luôn ăn ở ngay thẳng thật thà, luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người, như Chúa Giêsu đã dạy và nêu gương. Amen.

Trả lời