Bài 30: Sống Bí Tích Thêm Sức

I. LỜI CHÚA:

“Chính anh em là muối cho đời … Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. (Mt 5, 13.14)

II. GHI NHỚ

1. Người lãnh Bí tích Thêm sức có những bổn phận nào?
T. Người lãnh Bí tích Thêm sức có ba bổn phận này:
– Một là can đảm thực hành Lời Chúa và tuyên xưng đức tin.
– Hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc âm.
– Ba là hăng hái tham gia hoạt động Tông đồ giáo dân.

2. H. Thiên Chúa muốn ta sống trong xã hội như thế nào?
T. Thiên Chúa muốn ta sống hài hoà với mọi người, xây dựng một nền văn minh tình thương theo mẫu mực Thiên Chúa Ba Ngôi.

3. H. Người Kitô hữu có bổn phận nào đối với xã hội?
T. Người Kitô hữu cần tích cực hoán cải nội tâm và cổ võ công bằng bác ái; đồng thời góp phần đổi mới các định chế, và điều kiện sống trong xã hội theo tinh thần Phúc Âm.

4. H. Ta phải tham gia xây dựng lợi ích chung thế nào?
T. Ta phải tham gia bằng những cách này:- Một là chu toàn các trách nhiệm cá nhân trong xã hội,- Hai là tích cực góp phần vào sinh hoạt chung.
III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm học tập chuyên chăm để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
IV. CẦU NGUYỆN  
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi ân sủng, xin giúp chúng con biết chuyên chăm học hành và luyện tập nhân đức để trở thành chứng nhân Nước Trời và xây dựng xã hội trần thế theo tinh thần Phúc âm.

 

Trả lời