Bài 28: Điều Răn Thứ III Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật

  1. GHI NHỚ .
  2. Điều răn thứ ba dạy ta những gì ?
  3. Điều răn thứ ba dạy ta thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.
    2. THÁNH KINH.

“Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bat, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào…” (Xh 20,8-10) .
3. GIẢI THÍCH.  

 Trong Cựu Ước, Thiên Chúa buộc người Do Thái phải tuân giữ ngày thứ bảy (sa-bát ). Trong ngày đó, mọi người Do Thái, kể cả súc vật, phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Việc duy nhất được làm và phải làm là thớ phượng Chúa. Sau thời Tân Ước, Hội thánh chọn ngày Chúa nhật để thờ phượng Thiên Chúa thay vì ngày thứ bảy. Lý do rất dễ hiểu là vì Đức Giêsu, Đấng sáng lập đạo ta, đã sống lại vinh quang vào Ngày Chúa nhật. Để giữ ngày Chúa nhật, Hội thánh đã qui định hai việc phải làm : một là dự thánh lễ, hai là kiêng việc xác. Về việc dự lễ, bất cứ tín hữu nào từ có tuổi khôn trở lên đều phải đến nhà thờ dự lễ. Nếu vô cớ mà bỏ thì khó tránh khỏi tội nặng, vì phạm điều luật quan trọng. Tuy nhiên, có khi không đi lễ mà không mắc tội, như già yếu, bệnh tật, coi bệnh nhân, nuôi con thơ, giữ nhà, công tác chung, ở xa nhà thờ v.v.. Trong những trường hợp này nếu ai có khả năng (có sức, có giờ) thì phải đọc kinh bù lại, như lần chuỗi 5 chục hay đọc và suy niệm lời Chúa. Nghỉ việc xác thì sao ? Hội thánh muốn ta nghỉ lao động để có thời giờ thờ phượng Chúa và thăm viếng nhau hay làm công tác tông đồ … Hơn nữa thân xác ta ngày tận thế sẽ được sống lại vinh quang, nên ta cần phải tôn trọng nó, đồng thời cũng phải bảo vệ sức khỏe cho nó, vì ta là người chứ không phải cổ máy. Tuy nhiên, những ai nghèo túng cần làm việc để có của sinh sống, thì Hội thánh cho phép làm, miễn là trình báo cha giải tội để được chấp thuận (mỗi năm xin một lần). Cần nhớ rằng : được làm việc xác nhưng vẫn buộc phải đi dự lễ.

  1. THỰC HÀNH.

Siêng năng đi lễ ngày Chúa nhật.

  1. CẦU NGUYỆN.

Lạy Chúa, xin cho con biết quí trọng ngày Chúa nhật, vì là ngày của Chúa, để con siêng năng tham dự thánh lễ và thăm viếng bạn bè, nhất là những người già cả, neo đơn, bệnh tật, hầu tỏ tình liên đới anh em. Amen.

Trả lời