Bài 2: Thiên Chúa Nói Với Con Người

 1. GHI NHỚ.
 2. Thiên Chúa dùng cách nào để tỏ mình cho con người ?
  T. Chúa dùng nhiều cách, qua nhiều giai đoạn để tỏ mình ra cho con người biết Chúa, cách rõ ràng nhất là bằng Thánh Kinh.
 3. THÁNH KINH.
  “Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng đến thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Chúa Con”. (Dt 1,1)
 4. GIẢI THÍCH.
  Chúa muốn tỏ mình: Loài người tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng thực ra chính Chúa tìm gặp con người trước. Chúa gieo vào tâm hồn con người khát vọng tìm Chúa, rồi chính Chúa tỏ mình cho con người, gọi là Mạc Khải, nhờ đó, con người mới có thể biết Chúa. Chúa dùng lời nói, hành động mà tỏ mình qua từng giai đoạn của lịch sử, nhất là qua Thánh Kinh. Chúa tỏ mình qua nhiều giai đoạn : Thuở xưa, qua các Tổ phụ, các Ngôn sứ, sau cùng Chúa tỏ mình cách trọn vẹn qua Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Kinh là gì ?
Là bộ sách chứa đựng Lời của Chúa nói với con người, trải qua các thời đại lịch sử của một dân tộc (Israel), được viết nhiều hình thức khác nhau, do nhiều tác giả nhân loại, dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Thánh Kinh gồm có 2 bộ:
Bộ Cựu Ước gồm 46 quyển,
viết về giao ước Chúa ký kết với Dân tộc Israel .

Bộ Tân Ước, gồm 27 quyển, viết về giao ước giữa Chúa và loài người, qua Chúa Giêsu. Có 4 sách Phúc Âm là quan trọng nhất, vì ghi lại đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu.

Nội dung Thánh Kinh: là chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa thực hiện trong suốt lịch sử loài người, từ tạo thiên lập địa, cho đến ngày tận thế.

Đọc Thánh Kinh: Mỗi lần đọc Thánh Kinh là ta được gặp gỡ chính Chúa. Ta cần siêng đọc Thánh Kinh trong đức tin, với tâm tình cầu nguyện khiêm tốn, đơn sơ và đọc theo sự hướng dẫn của Hội Thánh.

Thánh Truyền: Những điều được ghi chép bằng văn tự gọi là Thánh Kinh, còn thêm những điều không ghi chép, tất cả được gìn giữ, bảo tồn và lưu truyền trong Đạo Công giáo, gọi là Thánh Truyền.

 1. THỰC HÀNH.
  Biết Chúa luôn tìm kiếm gặp gỡ, tôi quyết tâm tìm gặp Chúa trong cầu nguyện và nhất là tìm đọc Thánh Kinh để thêm biết Chúa.
 2. CẦU NGUYỆN.
  Lạy chúa, con biết Chúa luôn tìm kiếm và gặp gỡ con, và hôm nay con biết Thánh Kinh là bộ sách ghi lại Lời Chúa. Xin cho con biết qúi mến và siêng đọc Thánh Kinh, để thêm hiểu biết thánh ý Chúa. Amen.

Trả lời