Bài 1: Con Người Tìm Kiếm Chúa

 1. GHI NHỚ
  H. Con người dựa vào đâu để biết Thiên Chúa ?
  T. Con người có thể nhận biết Thiên Chúa khi dựa vào trật tự trong vũ trụ, vào khát vọng hạnh phúc, vào các tôn giáo, cách riêng vào Đạo Công giáo.2. THÁNH KINH. “Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta … ” (CV 17, 26-28).
 2. GIẢI THÍCH.
  Con người có thể nhận biết Thiên Chúa :
  Dựa vào thiên nhiên: Khi ta nhìn xem vũ trụ, trời đất, muôn vật với trật tự lạ lùng, vẻ đẹp kỳ diệu, khiến ta nhận ra có Đấng Tạo hoá và điều khiển vũ trụ. Cách nhận biết nầy được gọi là luật nhân quả : nghĩa là xem hậu quả thì biết nguyên nhân (xem quả biết cây).

Dựa vào con người: Khi nhìn lại đời người : ta nhận thấy có tiếng lương tâm nhắc bảo ta làm lành lánh dữ. Ta còn nhận thấy có nơi ta có khát vọng muốn sống Hạnh phúc, muốn đạt điều chân thật, tốt đẹp (Chân-Thiện-Mỹ). Khát vọng ấy khiến ta tìm đến Đấng là căn nguyên, là cội nguồn của sự thật, sự tốt. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy mọi khát vọng hạnh phúc cho ta.
Dựa vào Tôn giáo: Qua các hiện tượng tôn giáo, các hình thức thờ tự, cúng vái, khẩn cầu, các tâm tình tôn giáo ăn sâu sâu vào con người, giúp ta nhận ra : ngoài thế giới trần tục, có thế giới thần linh.

Dựa vào Đạo Công giáo: Đạo Công giáo giúp ta nhận biết Thiên Chúa cách chắc chắn và có hiệu quả.
– Chắc chắn: vì đạo Công giáo do chính Chúa lập. Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian, để giảng dạy, để tỏ cho loài người (một Đạo), con đường để gặp gỡ Chúa (Đạo Mạc khải).
– Hiệu quả: vì Chúa vừa chỉ đường, vừa ban nhiều ơn trợ lực, giúp trí khôn con người nhận biết và kiên trì tìm gặp Chúa.

 1. THỰC HÀNH
  Tôi quyết tâm siêng học giáo lý, năng cầu nguyện, để ngày càng nhận biết và yêu mến Chúa nhiều hơn.
 2. CẦU NGUYỆN.
  Lạy Chúa, ” con là người ngoại đạo, nhưng vẫn tin Chúa ngự trên cao”. Chính niềm tin đơn sơ ấy thúc đẩy con tìm kiếm Chúa. Xin ban thêm niềm tin và sự hăng say, giúp con kiên trì học giáo lý để biết Chúa và yêu mến Chúa. Amen.

Trả lời