Vinh Phúc

 

Cuộc đời ngắn lắm ai ơi

Yêu thương không đủ oán hờn làm chi

Hơn thua ganh ghét sân si

Xuôi tay có được gì hơn nấm mồ

Tình yêu của Đức Ki-tô

Dạy ta sống đẹp, sống hiền vì nhau

Mong rằng qua cõi mai sau

Quê trời vinh phúc có ta, có mình.

Thầm Lặng

Trả lời