Tìm Về

Tìm về Thánh Thể nhiệm mầu

Tâm như tĩnh lặng, ưu sầu vơi đi

Dẫu rằng còn đó gian nguy

Bước đường dâng hiến thiếu gì chông gai.

 

Tương lai là của ngày mai

Hiện tại là chính lúc này ngay đây

Quá khứ chẳng thể đổi thay

Con xin dâng trót vào tay Chúa Trời.

 

Dẫn con đi đến mọi nơi

Dìu con qua những chơi vơi, gập ghềnh

Tim còn nóng – sức còn bền

Chân con vững bước, cạnh bên có Ngài.

Bảo Bảo

Trả lời