Thứ Tư, ngày 16.11.2022

Tin Mừng Lc 19, 11- 28

Trong bài Phúc Âm hôm nay, qua dụ ngôn mười nén bạc, Chúa Giê-su nói về cách sử dụng của cải, sức khỏe cũng như những khả năng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, giống như những người đầy tớ trong đoạn Tin Mừng được ông chủ giao cho những nén bạc để sau khi từ phương xa trở về các đầy tớ sẽ phải trình diện và được thưởng phạt tùy theo số hoa lợi đã kiếm được từ mười nén bạc ông chủ đã giao.

Tất cả mọi thứ:  của cải, tài năng, sức khỏe mà chúng ta có được đều do Thiên Chúa ban cho, nên không phải cứ quản lý cho thật tốt là được, chúng ta còn có trách nhiệm làm sao cho từ những gì bản thân đang có phải phát sinh ra nhiều hoa lợi không chỉ cho bản thân mà phải đem lại ích lợi cho Giáo hội cũng như xã hội, biết phát huy tận dụng khả năng giúp ích cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được những gì chúng con có điều là do Chúa ban. Biết tận dụng ơn Chúa, dùng hết khả năng có được để phụng thờ Chúa và phục vụ anh chị em.

Nguyệt Thiên – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời