Rồi Con Cũng Già

 

Ngày mai rồi con cũng già

Nhưng tình vẫn vậy vẫn bao la

Ôi lạy Chúa chính Ngài đã quyến rũ !

Mạnh hơn con nên Ngài đã thắng con.

 

Xin giúp con sống ân nghĩa vuông tròn

Yêu trẻ nhỏ tưởng đơn sơ nhưng không phải

Xin giữ con cho ơn gọi mãi mãi

Đẹp lòng Ngài và giải mã cuộc đời con.

 

Ngày mai rồi con cũng già

Mong tình vẫn vậy, vẫn bao la!

Người Tông Đồ

Trả lời