Học viện Công giáo Việt Nam: Chương trình công bố quy chế mới

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG BỐ QUY CHẾ MỚI

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (24.11.2023) – Học viện Công giáo Việt Nam công bố quy chế mới vào lúc 8:30 thứ Sáu ngày 24.11.2023. Chương trình công bố quy chế mới như sau:

– 08g00: Đón tiếp

– 08g30: Khai mạc:

– Thánh hóa đầu giờ: Hát kinh Chúa Thánh Thần

– Giới thiệu thành phần tham dự.

– 8g35: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chưởng ấn phát biểu

– 08g50: Đức cha Viện phó trình bày về Thượng Hội đồng Giám mục.

Tiết mục văn nghệ: Lửa Thiêng Bừng Cháy (Lớp Mục vụ Truyền Thông)

– 09g20: Đức cha Viện trưởng trình bày ý nghĩa bản Quy chế mới và Công bố Quy chế mới.

Trả lời