ĐTC Phanxicô: Những thay đổi thực sự diễn ra từ dưới lên

Ngày 14/10, ĐTC Phanxicô đã trả lời lý do có sự cập nhật cho thông địp Laudato si’ sau 8 năm bằng tông huấn Laudate Deum, trong cuộc phỏng vấn của Đức Cha Domenico Pompili nhân Cuộc gặp gỡ tại Verona của Diễn đàn Cộng đồng Laudato si’.

ĐTC Phanxicô nêu lý do cập nhật vì nhiều Diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu, gọi tắc là COP, đã diễn ra sau hiệp định Paris. Sau đó thì mọi sự dường như vẫn đi thụt lùi mà không đem lại hiệu quả. Và tôi nghĩ là “những COP này không diễn ra tốt, chúng đã không cung cấp chính xác những gì chúng ta cần. Và sau đó có một số điều mới cần sửa chữa.”

Và sau đó phải xem điều gì xảy ra, nếu không… nếu chúng ta không tăng tốc, thì chúng ta sẽ bị những con sư tử ngấu nghiến, bởi vì đây là một thời điểm khó khăn, rất khó khăn… Chúng ta phải nhận thức được điều này.

ĐTC Phanxicô kể, “một trong những nhà khoa học quan trọng nhất ở Ý, chủ tịch một hiệp hội, đã nói với tôi rằng: ‘Tôi không muốn cháu gái của tôi, được sinh vào hôm kia, phải sống trong một thế giới không thể sống được trong vòng 30 năm nữa’. Và đó là cách mọi thứ diễn ra. Chúng ta cần phải tự vấn lương tâm về điều đó”.

Cuối cùng, nhắn gởi với các cộng đồng Laudato si’ ở Ý, được thành lập để thực hiện thông điệp Laudato si’, ĐTC Phanxicô đánh giá cao những cộng đồng nhỏ như vậy, ngài ví những cộng đồng đó với nước. Ngài nói: “Nước sôi nhờ nhiệt từ dưới lên trên chứ không phải từ trên xuống dưới: đó là quy luật tự nhiên. Những thay đổi thực sự diễn ra từ dưới lên trên, nhờ sự trợ giúp của những sức mạnh từ trên xuống. Nếu không có những phong trào như thế này, thì chẳng thể thay đổi được gì trong cuộc sống”. (CSR_4099_2023)

Nguồn: Đài Vatican News

Trả lời