ĐTC nhấn mạnh khía cạnh cộng đoàn trong việc đào tạo chủng sinh

Trưa 10/11, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 160 tham dự viên khoá học dành cho các Giám đốc và những Người huấn luyện của các chủng viện Châu Mỹ Latinh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các chủng viện cần trở nên một cộng đoàn Kitô thực sự, nơi đó cần có đủ số lượng chủng sinh và người huấn luyện để đảm bảo một kinh nghiệm cộng đoàn thực sự trong tất cả các chiều kích huấn luyện.

Đức Thánh Cha nhắc các giám mục và các nhà huấn luyện của các chủng viện châu Mỹ Latinh đừng khóc về quá khứ khi hiện tại số ơn gọi giảm, nhưng cần có sự dấn thân liên giáo phận, giáo tỉnh và vùng để đào tạo các thế hệ linh mục “được gợi hứng từ những định hướng thực tế của Giáo hội.”

Trong việc đào tạo, cần chú ý đến thực tế rằng các chủng sinh, như mọi tín hữu, cần những nhu cầu về con người và thiêng liêng, đồng thời họ cũng là những con người với những giới hạn và sai lỗi. Mỗi chủng sinh cần hội nhập cả hai yếu tố: ân sủng và bản chất thương tích. Do đó, sứ mạng của những nhà huấn luyện không phải là đào tạo những “siêu nhân” nhưng là đào tạo những con người với sự khiêm tốn bước theo tiến trình mà Con Thiên Chúa đã chọn, là hành trình nhập thể.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình đào tạo của một linh mục là từng bước đọc lịch sử cá nhân một cách tin tưởng.” Do đó, trong quá trình huấn luyện, cần giúp các chủng sinh phát triển cách nhất quán sự trưởng thành nhân bản và sự vững chắc về ơn gọi và sứ mạng. Một trong những dấu chỉ trưởng thành nhân bản và thiêng liêng là sự phát triển và vững chắc về khả năng lắng nghe và nghệ thuật đối thoại, vốn được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa ngay cả trong những thời khắc khô khan và bối rối.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc đào tạo linh mục là sự đồng hành huấn luyện và thiêng liêng của tất cả và từng người huấn luyện dành cho tất cả và từng chủng sinh, để đảm bảo rằng họ có được sự giúp đỡ rộng rãi và đa dạng từ cộng đoàn những người đào tạo, không có sự loại trừ cũng không ưu ái đặc biệt, để có thể đạo tạo nên những linh mục tương lai thực sự và đúng như Chúa mong ước.

(CSR_4798_2022)

Theo Văn Yên, SJ – Vatican News (10/11/2022)

Trả lời