Đi Tu Là…

Chúa ơi cho con hỏi

Đi tu là sao vậy?

Có phải là thế này

Không vương vấn trần gian.

 

Chúa ơi cho con hỏi

Đi tu là sao vậy?

Có phải là thế này

Để tỏa sáng vinh quang.

 

Chúa ơi cho con hỏi

Đi tu là sao vậy?

Có phải là thế này

Để được gọi là hay.

 

Chúa mỉm cười và đáp

Đi tu là dâng hiến

Luôn vui lòng chấp nhận

Phục vụ Chúa, tha nhân.

 

Sống một đời chứng nhân

Khó nghèo và Thanh khiết

Không vương vấn bụi trần

An vui trong nhà Chúa.

 

Luôn vâng theo Thánh ý

Dù gập ghềnh sỏi đá

Hay truân chuyên vất vả

Nhưng con nhớ vững vàng

 

Vì có Ta ở bên

Luôn cùng con song bước

Dù cuộc đời chênh vênh

Tu là thế nhé con !

 

Hãy lắng nghe tiếng gọi

Mà sẵn sàng ra khơi

Nên muối men giữa đời

Kiên vững và Tín trung.

                                                     Hạt cát nhỏ

Trả lời