Con Xin Chúa

Chúa ơi con e sợ !

Không phải vì dãi nắng dầm mưa.

Chúa ơi con Âu lo !

Đâu phải chi hao tài tốn của.

Việc Tông đồ con nào dám tính công

Khi mà Chúa rộng ban cho nhiều thứ .

Tài trí con chúa ban

Tâm Can này Chúa tạo

Nhiệt huyết này Chúa đã Sai đi!

Đi con nhé “Từng hai người một”

Để nhắc rằng cùng nhau bước khiêm nhu

Đi Loan báo con cũng cần thể hiện

Chút tài hèn để thu phục các em

Để nhặt về một chút “Nghiệp Yêu thương”.

Con sợ lắm vô tình gieo hạt cỏ

Rồi nhặt về cay đắng của hờn ghen

Xin rộng ban cho con

Bạn Đồng hành hay người cộng tác

Là Bề trên hay em nhỏ Ấu nhi

Biết Hiệp hành để dìu dắt nhau đi

Sáng Danh Chúa nơi Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Người Tông Đồ

Trả lời