Bài 8: Chúa Giêsu Sống Lại và Lên Trời

 1. LỜI CHÚA
  ” Những người này bảo hai ông: Chúa đã sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon ” (Lc 24,34).
 2. GHI NHỚ1. H. Dựa vào đâu mà biết Chúa Giêsu sống lại?

  T. Dựa vào hai điều này:
  – Một là ngôi mộ trống, không còn xác Chúa.
  – Hai là sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, đã ăn uống và trò chuyện thân mật với họ.2. H. Việc Chúa Giêsu sống lại có những ý nghĩa nào?

  T. Chúa Giêsu sống lại để chứng tỏ Người là Thiên Chúa thật, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và để bảo đảm cho chúng ta cùng được sống lại với Người.3. H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã làm gì?

  T. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày, sai các ông đi rao giảng Tin Mừng; rồi Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha.4. H. Việc Chúa Giêsu lên trời có những ý nghĩa nào?

  T. Việc Chúa Giêsu lên trời có những ý nghĩa này:
  – Một là Người không còn hiện diện hữu hình nơi trần gian.
  – Hai là Người được Chúa Cha tôn vinh.
  – Ba là Người mở đường dẫn ta tiến vào Quê Trời.5. H. Chúa Giêsu còn đến thế gian nữa không?

  T. Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian để phán xét chung, và thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc lành dữ họ đã làm.

III. THỰC HÀNH
Luôn tin tưởng, can đảm bước theo đường lối Chúa đi.

 1. CẦU NGUYỆN
  Hướng ý cầu nguyện: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa đã chết và đã sống lại để đem lại niềm vui và hi vọng cho cuộc đời ta.

Trả lời