Bài 6: Chúa Giêsu Sống Nơi Trần Thế

  1. LỜI CHÚA
    “Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài ” (Lc 2,61).

II.GHI NHỚ

1. H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu đã diễn ra thế nào?
T. Chúa Giêsu được sinh ra tại làng Bêlem, sống ẩn dật tại Nadarét. Khoảng ba mươi tuổi, Người đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa, làm nhiều phép lạ. Sau cùng, Người chịu chết trên Thánh giá, sống lại và lên trời.

2. H. Khi bắt đầu đời sống công khai, Chúa Giêsu đã làm gì?
T. Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày trong sa mạc, chịu ma quỉ cám dỗ; Người đến sông Giođan chịu phép rửa của ông Gioan; rồi Người ra đi loan báo: ” Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng “ (Mc 1,15).

3. H. Chúa Giêsu đã giảng dạy những gì ?
T. Chúa Giêsu đã loan báo Tin mừng về Nước Thiên Chúa. Người dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha nhân từ, và mọi người đều là anh em với nhau. Người cũng tỏ cho ta biết chính Người là Đấng cứu thế, được Chúa Cha sai đến.

4. H. Chúa Giêsu đã làm những phép lạ nào?
T. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ như: biến nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều, xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và nhất là chính Người sau khi chết đã tự mình sống lại.

  1. THỰC HÀNH
    Theo gương Chúa Giêsu, em siêng năng học tập và chăm chỉ làm việc, luôn vâng lời cha mẹ, thầy cô.
  2. CẦU NGUYỆN
    Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã nêu gương cho chúng con trong cuộc sống trần thế này. Xin cho chúng con ý thức và sống như Chúa: ” Càng lớn lên, càng thêm khôn ngoan và đầy ân sủng của Thiên Chúa ” (Lc 2,40).

Trả lời