Bài 47: Điều Răn Thứ Tám

TÔN TRỌNG SỰ THẬT

 1. LỜI CHÚA   “Thưa anh em, trước hết, đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ có thì nói “có”, không thì nói “không”, như thế anh em sẽ không bị xét xử”. (Gc 5,12)

 2. GHI NHỚ
  1. H. Điều răn thứ tám dạy ta những gì?

  T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự của mọi người.2. H. Vì sao ta phải sống thành thật?

  T. Ta phải sống thành thật vì ba lẽ này:
  – Một là vì Thiên Chúa là Đấng chân thật và là chính sự thật.
  – Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người.
  – Ba là vì sự thành thật rất cần cho đời sống chung.3. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ tám?

  T. Có những tội này là:
  – nói dối, làm chứng gian, bội thề,
  – và làm mất danh dự người khác như : nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian.3. H. Nói hành, nói xấu là gì?

  T. Nói hành, nói xấu là tỏ cho người khác biết những tật xấu hay lỗi lầm của tha nhân khi không có lý do chính đáng.4. H. Làm chứng gian và bội thề là gì?

  T. Làm chứng gian là nói sai sự thật về người hay việc nào đó cách công khai trước những người có thẩm quyền xét xử; nếu lời nói dối kèm theo lời thề thì gọi là bội thề hay thề gian.5. H. Có được phép tiết lộ những điều bí mật không?

  T. Không, trừ khi vì ích chung quan trọng bắt buộc ta phải nói ra. Tuy nhiên, cha giải tội tuyệt đối giữ kín bí mật của toà Giải tội.


III. THỰC HÀNH  
Em quyết tâm nói đúng sự thật, không nói hành nói xấu.


 1. CẦU NGUYỆN  
  Xin cho mọi người biết tôn trọng sự thật trong lời nói, việc làm

Trả lời