Bài 39: Luật Luân Lý

 1. LỜI CHÚA
  “Ta sẽ đặt luật của Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng” (Gr 31,33).
 2. GHI NHỚ1. H. Thiên Chúa đã ban gì để hướng dẫn ta sống theo Ý Chúa?

  T. Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước.2. H. Luật tự nhiên là luật nào?

  T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong Lương tâm mỗi người, để giúp ta phân biệt điều thiện, điều ác.3. H. Luật Cựu ước là luật nào?

  T. Luật Cựu ước là luật Thiên Chúa đã ban cho dân Israel , qua ông Môsê tại núi Sinai, gồm tóm trong Mười Điều răn.4. H. Luật Tân ước là luật nào?

  T. Luật Tân ước là luật yêu thương, luật ân sủng và tự do, được Chúa Kitô công bố cách đặc biệt trong Bài giảng trên núi. (Tr.65)5. H. Luật Tân ước có giá trị như thế nào?
  T. Luật Tân ước kiện toàn luật tự nhiên và luật Cựu ước, mời gọi ta canh tân đời sống, để nên hoàn thiện như Cha trên trời (x. Mt 5,48).

  6. H. Các lời khuyên Phúc Âm là gì? T. Đó là những lời mời gọi và chỉ đẫn đặc biệt của Chúa Kitô, giúp ta sống hoàn hảo hơn, tóm trong 3 nhân đức: Khiết tịnh, Vâng phục và Khó nghèo.

III. THỰC HÀNH
Trong tuần, chọn và thực hiện một việc thiện theo luật Chúa dạy.

 1. CẦU NGUYỆN
  Hát:
  Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa

Trả lời