Bài 34: Tự Do Con Người

 1. LỜI CHÚA
  “Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lạm dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5,13).
 2. GHI NHỚ1. H. Tự do là gì?

  T. Tự do là khả năng chọn lựa, quyết định và hành động, nhờ đó mà con người chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.2. H. Khi nào con người có được tự do đích thực?

  T. Là khi con người biết dùng tự do để làm điều thiện.3. H. Con người có thể lạm dụng tự do của mình không?

  T. Con người có thể lạm dụng tự do khi chối bỏ tình yêu Thiên Chúa, làm điều ác và khi đó, họ trở thành nô lệ cho tội lỗi.4. H. Tự do quan trọng thế nào?

  T. Tự do đem lại giá trị luân lý cho các hành vi tốt xấu của con người. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm một cách có ý thức và tự do.5. H. Làm thế nào để đánh giá một hành vi là tốt hay xấu?

  T. Ta dựa vào ba điểm này: -Một là điều ta chọn là tốt hay xấu.-Hai là ta nhắm vào mục đích tốt hay xấu.-Ba là hoàn cảnh, cảm xúc lúc ấy có thể làm cho sự việc thành nặng hay nhẹ hơn.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm chỉ làm những điều đẹp lòng Chúa

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa thật nhiều, vì Chúa đã cho chúng con được tự do để có thể yêu mến Chúa và phục vụ anh em. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do cách chính đáng và không bao giờ lạm dụng tự do để làm phiền lòng Chúa và gây thiệt hại cho người khác.

Trả lời