Bài 32: Các Phụ Tích

 1. LỜI CHÚA
  “Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng … Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (Mc 10,13).
 2. GHI NHỚ1. H. Phụ tích là gì?

  T. Phụ tích là những dấu hiệu linh thiêng do Hội thánh lập ra, để chuẩn bị người tín hữu lãnh nhận dồi dào hiệu quả của các Bí tích và để thánh hoá những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.2. H. Có mấy thứ Phụ tích?

  T. Có 3 thứ :
  – Một là việc chúc lành cho người, đồ dùng hoặc nơi chốn,
  – Hai là nghi thức thánh hiến người, đồ dùng hoặc nơi cử hành Phụng vụ,
  – Ba là nghi thức khử trừ ma quỷ.3. H. Việc đạo đức bình dân có ích gì cho đời sống thiêng liêng không?

  T. Ngoài Phụng vụ, đời sống Kitô giáo còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân, bắt nguồn từ những nền văn hoá khác nhau, như Lần chuỗi, gẫm Đàng Thánh giá, Rước Kiệu …4. H. Ta tôn kính ảnh tượng thế nào cho phù hợp ý Chúa?

  T. Vì Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm hữu hình, nên ta có thể dùng ảnh tượng để hướng lòng về Thiên Chúa, cũng như để tưởng nhớ và và tôn vinh Đức Mẹ và các Thánh.
  III. THỰC HÀNH
  Em luôn kính trọng các ảnh tượng thánh.
  IV. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, Hội thánh đã thiết lập các Phụ tích để chuẩn bị cho các tín hữu lãnh nhận dồi dào hiệu quả của các Bí tích và để thánh hoá những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Xin giúp con biết kính trọng và siêng năng lãnh nhận các Phụ tích.

Trả lời