Bài 31: Hoạt Động Tông Đồ

 1. LỜI CHÚA
  “Những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo Lời Chúa” (Cv 8, 4)
 2. GHI NHỚ1. H. Hoạt động Tông đồ nghĩa là gì?T. Hoạt đồng Tông đồ là làm những việc có mục đích giúp người khác nhận biết và tin theo Chúa Giêsu (x. TĐGD số 2)2. H. Ta có nhiệm vụ hoạt động Tông đồ không?T. Tất cả mọi người Kitô hữu đều có nhiệm vụ mở rộng Nước Chúa, và tham gia các hoạt động truyền giáo.3. H. Ta có thể hoạt động Tông Đồ bằng cách nào?T. Ta có thể hoạt động Tông đồ theo hình thức cá nhân hay tập thể như: cầu nguyện, thăm viếng, dạy giáo lý và các sinh hoạt Tông đồ của Hội Thánh (x.TĐGD 15-22).4. H. Vì sao Hội Thánh có sứ mệnh truyền giáo?
  T. Vì ba lý do này:
  – Một là Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.
  – Hai là Hội Thánh có bổn phận đem chân lý được Chúa trao phó đến cho mọi người.
  – Ba là chính Chúa Kitô, trước khi về trời đã sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
  III. THỰC HÀNH  
  Em quyết tâm động viên bạn em tham dự các giờ giáo lý, để biết giới thiệu Chúa cho người khác.

  IV. CẦU NGUYỆN Lạy Chúa, hôm nay chúng con hiểu rằng: tất cả mọi Kitô hữu đều có sứ mệnh hoạt động Tông đồ. Xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng nhiệt thành Tông Đồ, biết quan tâm đến phần rỗi mọi người chung quanh chúng con.

Trả lời