Bài 28: Bí Tích Hôn Phối

 1. LỜI CHÚA
  “Sau đó, Đức Chúa Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazaret và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Còn Đức Giêsu thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến”. (Lc 2, 51-52)
 2. GHI NHỚ1. H. Bí tích Hôn phối là gì?T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ thành vợ chồng, trước mặt Chúa và Hội thánh, cùng ban ơn cho họ sống xứng đáng chức phận mình.2. H. Gia đình quan trọng thế nào?T. Gia đình là cộng đồng yêu thương căn bản mà Chúa đã xếp đặt cho nhân loại; là tế bào đầu tiên và là nền móng để xây dựng xã hội và Giáo Hội bền vững.3. H. Gia đình Kitô giáo có những ý nghĩa nào?

  T. Gia đình Kitô giáo là cộng đồng hiệp thông tình yêu, theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Kế đến, gia đình Kitô giáo thể hiện sự hiệp thông trong Hội thánh, và gia đình Kitô giáo được gọi là “Hội thánh tại gia”.4. H. Tại sao gia đình công giáo được gọi là “Hội thánh tại gia”?

  T. Vì cũng như Hội thánh, gia đình là cộng đoàn ân sủng và cầu nguyện; là trường dạy các đức tính nhân bản và siêu nhiên; là cộng đoàn truyền giáo.

III. THỰC HÀNH
Em luôn sốt sắng tham dự giờ kinh gia đình, để góp phần làm cho gia đình em trở thành Hội thánh tại gia.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, khi đến trần gian, Chúa đã chọn một gia đình để thực hiện công trình cứu độ, qua đó, Chúa muốn nâng cao phẩm giá và ơn gọi gia đình. Xin ban phúc lành cho các gia đình công giáo và giúp họ biết phản ánh tình yêu Chúa cho mọi người.

Trả lời