Bài 27: Bí Tích Truyền Chức Thánh

 1. LỜI CHÚA
  “Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng”. (Dt 5,1)
 2. GHI NHỚ1. H. Bí tích Truyền chức thánh là gì?

  T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để thông ban chức linh mục cho những người đã được tuyển chọn, hầu phục vụ Dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ.2. H. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Truyền chức thánh khi nào?

  T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích này trong Bữa tiệc ly, khi Người nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19)3. H. Có mấy chức Linh mục?

  T. Có hai:
  -Một là chức Linh mục Phổ quát, của tất cả những người đã được Rửa tội.
  – Hai là chức Linh mục Thừa tác, của những người được Truyền chức thánh.4. H. Có những cấp bậc nào trong Bí tích Truyền chức thánh?

  T. Bí tích Truyền chức thánh có ba cấp bậc là:
  Giám mục, Linh mục và Phó tế.5. H. Người tín hữu có bổn phận nào đối với các vị chủ chăn?

  T. Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn kính, vâng phục các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo; tích cực cộng tác xây dựng Nước Chúa, và giúp đỡ các ngài về mặt tinh thần lẫn vật chất.

III. THỰC HÀNH
Em chọn ngày thứ năm để cầu nguyện cho Ơn gọi và Linh mục.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu là Linh mục thượng phẩm, Chúa đã tuyển chọn một số người lên chức Linh mục của Chúa, để tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa và cứu rỗi loài người. Xin Chúa cho các ngài luôn sống thánh thiện và chu toàn bổn phận Chúa trao.

Trả lời