Bài 21: Bí Tích Rửa Tội

 1. LỜI CHÚA
  “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” (Mt.18,19)
 2. GHI NHỚ1. H. Bí tích Rửa tội là gì?

  T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tái sinh ta trong đời sống mới, bởi nước và Chúa Thánh Thần.2. H. Bí tích Rửa tội mang lại cho ta những ơn nào?

  T. Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn này:
  – Một là rửa ta sạch tội tổ tông và các tội ta phạm, cùng tha mọi hình phạt do tội gây ra,
  – Hai là làm cho ta trở nên con cái Thiên Chúa, nên chi thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần,
  – Ba là ta được gia nhập vào Hội thánh Chúa.
  – Bốn là ghi vào linh hồn ta dấu ấn không thể xoá được.3. H. Những ai được ban Bí tích Rửa tội ?

  T. Lúc bình thường, thì linh mục và phó tế được ban Bí tích ấy. Nhưng khi khẩn cấp, thì mọi người có quyền và có bổn phận rửa tội, miễn là làm theo cách thức và ý Hội Thánh.4. H. Những ai được lãnh nhận Bí tích Rửa tội?

  T. Tất cả những người chưa được rửa tội đều có thể lãnh nhận Bí tích Rửa tội, vì đây là ân huệ Thiên Chúa ban cho con người.5. H. Nghi lễ cốt yếu của Bí tích Rửa Tội là gì ?

  T. Nghi lễ cốt yếu của Bí tích Rửa tội là lấy nước lã, đổ lên đầu người lãnh Bí tích Rửa tội, đồng thời đọc lời này: (Tên thánh) “Tôi rửa con (ÔBACE), nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

III. THỰC HÀNH
Hãnh diện được làm con Chúa, em luôn cố gắng sống tốt với mọi người.

 1. CẦU NGUYỆN
  Vui mừng cảm tạ vì được làm con Chúa và Hội Thánh và quyết tâm sống xứng đáng với Phép Rửa đã lãnh nhận.

Trả lời