BÀI 2. Thiên Chúa Sáng Tạo và Quan Phòng

 1. LỜI CHÚA
  ” Hãy xem chim trời: chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quí giá hơn chúng sao? ” (Mt 6,26).
 2. GHI NHỚ1. H. Trong kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Thiên Chúa sáng tạo?

  T. Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình. 2. H. Vì sao Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật?
  T. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để biểu lộ tình thương và thông ban vinh quang của Chúa cho mọi loài.

  3. H. Thiên Chúa còn chăm sóc các loài thụ tạo nữa không?
  T. Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ tiến dần đến mức hoàn hảo. Đó là việc Chúa quan phòng.

  4. H. Ta có bổn phận nào đối với Đấng sáng tạo?
  T. Ta luôn sống tâm tình con thảo, luôn tin thờ, yêu mến, biết ơn, phó thác vào Thiên Chúa là Cha, cùng nhau xây dựng và phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

III. THỰC HÀNH
Em tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Chúa, vì Chúa là Cha.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, chúng con xin thờ lạy và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã tác tạo mọi vật thật tốt đẹp và an bài mọi sự, vì yêu thương chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn sống tâm tình con thảo: tin tưởng, yêu mến và phó thác cuộc đời cho Chúa.

Trả lời