Bài 19: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 1. GHI NHỚ.
 2. Bí tích Thánh Thể là gì ?
  T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá, và để ban Mình Máu Ngài trong hình Bánh Rượu làm của nuôi linh hồn ta.
 3. THÁNH KINH.
  “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Ta sẽ ban tặng, chính là Thịt Ta đây, để cho thế gian được sống”. (Ga 6, 51).
 4. GIẢI THÍCH.
  – 
  Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi 5.000 người ăn no trong sa mạc, Chúa Giêsu trở về Galilê, vào Hội đường Ca-pha-na-um rao giảng về Bánh Hằng Sống, Bánh bởi trời. Ngài hứa ban Thịt Máu Ngài làm của ăn thiêng liêng nuôi sống những ai tin vào Ngài. Nhiều khán thính giả đã phản ứng quyết liệt : “Lời gì mà khó nghe quá!”. Nhưng Chúa Giêsu vẫn khẳng định: “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.

Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể: Vào chiều Thứ Năm trước ngày chịu nạn, trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các Tông đồ và nói : “Đây là Mình Thày, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thày”. Và cuối bữa ăn, Ngài cũng làm như vậy và nói : “Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thày, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22, 19-20).

Qua lời nói đó, Chúa Giêsu đã biến bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Ngài. Ngài thực sự ngự nơi bánh rượu với tất cả hồn xác và bản tính Thiên Chúa. Ngài ngự trong bánh rượu cách thiêng liêng nên giác quan ta không cảm thấy, không đụng chạm tới được. Đây quả thực là một mầu nhiệm đức tin. Chúng ta tin vì Lời Chúa là chân lý, Chúa không bao giờ lừa dối ta.

Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể nhằm 3 mục đích :

– Để tái diễn và tưởng niệm lễ hy sinh trên Thánh giá.
– Để làm của ăn của uống nuôi linh hồn ta.
– Để chúng ta thấy được tình yêu tận hiến của Chúa Giêsu, mà noi gương Ngài hiến thân phục vụ mọi người.

Chúng ta cần phải cảm mến, tri ân và sùng mộ Bí tích Thánh Thể, đồng thời hãy chuẩn bị tâm hồn để rước lễ mỗi khi tham dự thánh lễ.

 1. THỰC HÀNH.
  Khi đã lãnh Bí tích Rửa tội rồi, hãy siêng năng dự lễ và rước lễ.
 2. CẦU NGUYỆN.
  Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa, vì yêu thương con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để làm của ăn nuôi linh hồn con. Xin cho con yêu mến Chúa nhiều để đáp lại lòng Chúa thương con. Amen.

Trả lời