Bài 13: Tổ Chức Hội Thánh Công Giáo

 1. LỜI CHÚA
  “Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng; thì chúng ta cũng vậy: Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể ” (Rm 12,4-5).
 2. GHI NHỚ
 3. H. Hội Thánh Công giáo có những thành phần nào?
  T. Hội thánh Công giáo gồm có Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân. Giáo sĩ gồm có Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, linh mục và phó tế.2. H. Đức Giáo Hoàng là ai?

  T. Đức Giáo Hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô, làm thủ lãnh Giám mục đoàn, đại diện Chúa Kitô và chủ chăn của Hội Thánh toàn cầu.3. H. Các Giám mục là ai?

  T. Các Giám mục là những Đấng kế vị các Thánh Tông đồ, làm chủ chăn của Hội Thánh địa phương và cùng hiệp thông với Đức Giáo Hoàng để phục vụ Hội Thánh toàn cầu.4. H. Các linh mục là ai?

  T. Các Linh mục là những vị đã được tuyển chọn và đào tạo, được Đức Giám mục phong chức và bổ nhiệm để coi sóc các linh hồn.5. H. Các Tu sĩ là ai?
  T. Tu sĩ là những tín hữu nam nữ, muốn tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, muốn bước theo Chúa Giêsu cách triệt để, nên chấp nhận sống bậc tu trì, tuyên khấn sống khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo.

  6. H. Giáo dân là ai?
  T. Giáo dân là các tín hữu không có chức thánh và không sống trong bậc tu trì. Nhờ phép Rửa Tội, họ được tham dự vào chức vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Chúa Kitô.
  7. H. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là gì?
  T. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và làm việc Tông đồ giữa trần gian.

III. THỰC HÀNH
Em vâng phục và cộng tác với các vị chủ chăn trong Hội Thánh.

 1. CẦU NGUYỆN:
  Tâm tình cảm ơn vì được gia nhập vào Hội Thánh.

Trả lời