Bài 12: Nhiệm Vụ và Đặc Tính Của Hội Thánh

 1. LỜI CHÚA
  “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực sự chết sẽ không thắng nổi ” (Mt 16,18).
 2. GHI NHỚ1. H. Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh những nhiệm vụ nào?

  T. Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh ba nhiệm vụ này là: giảng dạy, thánh hoá và cai quản các linh hồn.2. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Duy nhất?

  T. Vì Chúa Kitô chỉ thiết lập một Hội thánh, các tín hữu trong Hội Thánh đều đồng tâm nhất trí tuyên xưng một Đức tin, được tái sinh từ một Phép Rửa, làm thành một thân thể, và hướng về một niềm hy vọng.3. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Thánh thiện?

  T. Hội Thánh là Thánh thiện vì Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Thánh; lại được Chúa Kitô thánh hoá bằng Lời Chúa và các Bí tích; nhất là được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và sinh nhiều hoa trái thánh thiện.4. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Công giáo?

  T. Hội Thánh là Công giáo, vì toàn bộ chân lý đức tin đã được uỷ thác cho Hội Thánh gìn giữ và loan truyền, và Hội Thánh có sứ mệnh và khả năng qui tụ mọi dân tộc, mọi thời đại về cùng Chúa Kitô.5. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Tông truyền?

  T. Hội thánh là Tông truyền, vì các vị thủ lãnh trong Hội Thánh là những Đấng kế vị từ các Tông đồ, và giáo lý Hội Thánh dạy là do các Tông đồ truyền lại.

 3. THỰC HÀNH
  Siêng năng cầu nguyện cho nhiều người gia nhập Hội Thánh.
 4. CẦU NGUYỆN
  Xin cho mọi kitô hữu biết sống hợp nhất và thánh thiện, để giới thiệu Hội Thánh Chúa Kitô cho thế giới ngày nay.

Trả lời